• Đ/C: Làng nghề vàng bạc Châu Khê – Hải Dương
  • Xưởng sản xuất : Làng nghề vàng bạc Châu Khê – Hải Dương
  • ĐT: 0961 013 073
  • Mở cửa : 9h sáng -> 9h tối